Kontakt

 Funktion  Namn  Val-tid   Vald till 
 Ordförande  Elin Lundmark  1 år  2019-06
 Kassör  Christina Jönsson  2 år  2019-06
 Sekreterare  Tianyan Song  2 år  2020-06
 Ledamot  Ida Rehnlund   2 år  2020-06
 Ledamot Mischa H-Ktistakis 2 år 2019-06
       
 Suppleant  Christin Westman  1 år  2019-06
 Suppleant  Owe Jonsson  1 år  2019-06
                   
       
 Webmaster  Linnea Melin    
Mail till alla i styrelsen: styrelsen@umeadraghund.se
Klubbens bankgiro: 876-0522

Klubbens e-post-adress: info@umeadraghund.se

Klubbens adress:  
Umeå Draghundsklubb
c/o Liselott Gustafsson
Piparbölev. 70
905 91  Umeå

Organisationsnummer: 802448-9901


Comments