Medlem

Verksamhetsåret går från 1/7 - 30/6 vilket alltså är den tid du betalar för.

Medlemsavgifter
Fullbetalande: 150 kr
Familje: 50 kr (om en annan familjemedlem är fullbetalande)
Licens: 250 kr (försäkring ingår, krävs för att tävla officiellt)
Säsongen 2018-2019 gäller licensen 1/7-30/6, dvs 12 mån.

Ny medlem? Klicka här för att registrera dig
Efter registrering betalar du in medlemsavgift(er) och ev. licens till bg 876-0522 eller swish 123-4203915 Kom ihåg att ange i meddelandet vad det avser (medlemsavgift o/e licens) och namn på den/de som betalningen avser.


Medlemsförmåner
 
Inga aktuella avtal finns just nu.

För att ta del av medlemserbjudanden önskar vi att alla vill hjälpa till på något sätt. Det kan vara att bidra vid arrangemang, tidsträningar, läger eller träningar mm. Det kan vara enkla saker som att koka en termos kaffe till funktionärer, vara handler, ta emot anmälningar, sätta upp skyltar, bidra med priser, sponsring mm - ja kort sagt allt som behövs för att ha en livaktig förening där det händer roliga grejer! 
Alla har vi något att bidra med och ju fler vi är som hjälps åt desto roligare blir det att köra hund - tillsammans!

Comments