Tävling‎ > ‎

Utrustningsregler

Vilka regler som gäller finns i dessa dokument (pdf) hos Draghundsportförbundet.


Nationella tillägg till IFSS regler gällande utrustning
 • Vid användning av nacklina ska den vara av säkerhetstyp, som brister vid för hög belastning.

Regler utrustning Nordisk stil (enligt ISFF)

    Linkörning:
 • Alla hundar ska vara anspända i enkla eller dubbla led och de ska vara fäst i föraren via en lina med en expanderdel.
 • Linan ska vara fäst vid föraren med ett midjebälte som är minst 7 cm vid ryggraden. Bältet ska ha en öppen krok eller en panikhake för att enkelt kunna släppa linan.
 • Det är inte tillåtet att ha metalldelar vid linans slut.
 • Längden på expanderande linan ska vara mellan 2,5 och 3,5 meter
 • En nacklina ska användas vid 2-spann.
 • Endast längdskidor utan stålkanter eller vassa spetsar och som inte kan vara farliga för hundarna får användas.
 • Utrustningen ska finnas tillgänglig för inspektion av funktionärer, både före och efter ett heat.
 • Alla deltagare är ansvariga för att deras utrustning är reglementsenlig med dessa regler.

Regler utrustning vid pulkakörning (enligt ISFF)

    Pulkan ska vara:
 • Hund/ar närmst fordonet skall vara anspända med en skalm eller skackel så det är 
  omöjligt för fordonet att köra över en anspänd hund.
 • Konstruerad så att framändan på skidorna går mellan skaklarna och inte utgör någon risk för skador på hundar.
 • Försedd med möjligheter att säkert fästa lasten.
 • För spann med fler än två hundar, försedd med broms.
 • Försedd med lina med expanderande del.

    Pulkans totala vikt ska vara:
 • Enspanns dragvikt ska utgöras av hundens vikt (justeras uppåt till närmaste helt kg) x 0,7. Pulkavikten justeras uppåt till närmaste halvkilo.
 • Tvåspanns dragvikt ska utgöras av hundarnas vikt (justeras uppåt till närmaste helt kg) x 0,7. Pulkavikten justeras uppåt till närmaste halvkilo.
 • Trespanns dragvikt ska utgöras av hundarnas vikt (justeras uppåt till närmaste helt kg) x 0,6. Pulkavikten justeras uppåt till närmaste halvkilo.
 • Fyrspanns dragvikt ska utgöras av hundarnas vikt (justeras uppåt till närmaste helt kg) x 0,5. Pulkavikten justeras uppåt till närmaste halvkilo.
 • Lasten består av pulka, skaklar, selar, linor och tilläggsvikter.
 • Den tävlande ska själv förse pulkan med tilläggsvikt.
 • Linan ska vara fäst vid föraren med ett midjebälte som är minst 7 cm vid ryggraden. Bältet ska ha en öppen krok eller en panikhake för att föraren enkelt ska kunna lossa linan.
 • Endast längdskidor utan stålkanter eller vassa spetsar och som inte kan vara farliga för hundarna får användas.
 • Utrustningen ska finnas tillgänglig för inspektion av funktionärer, både före och efter ett heat samt för kontroll av pulkavikten efter heatet.
 • Alla deltagare är ansvariga för att deras utrustning överensstämmer med dessa regler.
Utrustning Barmarksstil (enligt ISFF)
    
    Linlöpning:
 • Hunden ska anspännas med en lina med expander som hela tiden ska vara fäst vid föraren med ett midjebälte som är minst 7 cm vid ryggraden. Det är inte tillåtet att ha metalldelar vid linans slut. Linan får inte vara kortare än 2 meter och inte längre än 3 meter i utdraget läge
    Cykel:
 • Hunden ska anspännas framför cykeln med en expanderande lina som inte får vara kortare än 2,5 meter och inte längre än 3m i uttöjt läge. Om linan är fäst vid föraren ska han ha ett midjebälte som är minst 7 cm vid ryggraden. Det är inte tillåtet att ha metalldelar vid linans slut.
 • Cykeln skall vara utrustad med en effektiv broms på varje hjul.
 • Alla förare måste bära godkänd hjälm. Handskar är att rekommendera.
 • Dubbdäck är inte tillåtet.
    Kickbike/Scooter:
 • Hunden/arna ska vara anspända till fordonet med en expanderande lina som inte får vara kortare än 2m och inte längre än 3m i uttöjt läge.
 • Nacklina skall användas i två hundsklassen.
 • Fordonet skall vara utrustad med en effektiv broms på varje hjul.
 • Hjuldiametern ska vara minst 30 cm.
 • Alla förare måste bära godkänd hjälm. Handskar är att rekommendera.
 • Dubbdäck är inte tillåtna.
    Nationella tilläggsregler:
 • I alla klasser utom i linlöpning ska föraren bära hjälm och handskar.
 • 4.3.2 Ungdomar ska bära ryggskydd t.o.m. 16 års ålder i cykelklasser och när de kör med scooter.
 • 4.3.3 Cykel och scooter skall ha broms på varje hjul, vagnar på bakhjulen. Broms på alla hjul rekommenderas. Vagnar skall ha parkeringsbroms
Comments