Vindelälvsdraget

Är du intresserad av att köra för Umeå DHK på Vindelälvsdraget?
Skicka ett mail till vindelalvsdraget@umeadraghund.se och meddela ditt intresse.
Alla medlemmar är välkomna att delta.
Policy
För att alla ska veta vad som krävs för att kunna vara med i klubbens lag på Vindelälvsdraget har denna policy tagits fram:
* Medlem i klubben
* Tränar för att klara målet 12 km månaden innan V-draget
* Deltagit vid minst 1 motionstävling
* Deltar vid klubbens gemensamma träningar
* Tränar för att hunden skall kunna tävla alla dagar under V-draget
* Lagmedlemmar ska stötta och peppa varandra före och under V-draget
Lagets snabbaste ekipage ska, om möjligt, köra sträckor tidigt på dagen för att öka chansen att fler av lagmedlemmarna får köra högre upp i tävlingsfältet

Laguttagning
Det är lagledare, i samråd med klubbens ordförande och vice ordförande, som tar ut laget.

Blandad info
Nedan finns pdf med alla sträckorna med längd. Många av de längsta går att dela mot tidstillägg, de är markerade med ett tjockt sträck under antal km.

Underordnade sidor (7): 2014 2015 2016 2017 2018 2019 UDHK Lag 10
Ċ
Christina Jönsson UDHK,
21 okt. 2013 06:05
Ċ
Christina Jönsson UDHK,
10 jan. 2012 11:01
Comments