2015

Lagledare: Sirkka Rehnlund & Annica Falk

Stina Abrahamsson
Mikael Abrahamsson 
Anders Olovsson
Emma Rehnman Astergren
Ida Rehnlund
Mats Rehnlund,
Anna-Karin Emilsson
Mona Hägglund
Mischa H Ktistakis
Kristina Hellgren


Placering: 22
Är du intresserad av att köra för Umeå DHK på Vindelälvsdraget?
Skicka ett mail till info@umeadraghund.se och meddela ditt intresse.
Alla medlemmar är välkomna att delta.
Policy
För att alla ska veta vad som krävs för att kunna vara med i klubbens lag på Vindelälvsdraget har denna policy tagits fram:
* Medlem i klubben
* Tränar för att klara målet 10 km månaden innan V-draget
* Tränar för att hunden skall kunna tävla minst två dagar i rad innan V-draget
* Lagmedlemmar ska stötta och peppa varandra före och under V-draget
"Rookieplatser" åt ekipage som vill prova på att köra V-draget, men ännu inte är redo för långa sträckor eller ännu inte kan tävla flera dagar i rad. Man är med i laget, men kör bara en kort sträcka (5-6km), övriga dagar kan man med fördel vara med som handler.
Lagets snabbaste ekipage ska, om möjligt, köra sträckor tidigt på dagen för att öka chansen att fler av lagmedlemmarna får köra högre upp i tävlingsfältet

Laguttagning
Om det finns så många intresserade att klubben kan ha två lag så är det klubbens ordförande och vice ordförande samt lagledare som (i samråd med lagmedlemmarna) fördelar förarna mellan lagen.

Blandad info
Nedan finns pdf med alla sträckorna med längd. Många av de längsta går att dela mot tidstillägg, de är markerade med ett tjockt sträck under antal km.

Vindelälvsdraget är ett äventyr från Ammarnäs till Vännäsby - alltid vecka 11.
Comments